Lunar New Year Celebration, Saturday Feb 6th 2016

Posted by on January 31, 2016

2016-New-Year-Festival-Surrey-Library

You are cordially invited to join us at the Lunar New Year Festival to celebrate the Year of the Monkey at Surrey Guildford Library

Kính mời quý vị đến tham dự buổi Hội Chợ Tết mừng Xuân Bính Thân 

Do Ban Quản Lý Surrey Libraries tổ chức


 

Date / Thời gian: Saturday February 6th, 2016 / Thứ Bảy ngày 6-02-2016
Time / Giờ: 11:30am – 3:00pm   (Free for all ages/Vào cửa miễn phí)
Location/Địa điểm: Surrey Guildford Library  @ 15105 – 105th Ave., Surrey (Same building with Guildford Recreation Centre – Across from Sears)


 

There will be showcases of cultural performances from other ethnic communities which observe the same Lunar New Year.

Chương trình gồm những tiết mục văn nghệ đa văn hóa của nhiều sắc dân có cùng chung Tết Nguyên Đán.

V3 will have three performances at 2:00pm

Nhóm trẻ V3 sẽ trình diễn 3 tiết mục tại đây vào lúc 2:00pm